Политика за поверителност и бисквитки
на е-магазин www.vivasan.bg

“Вивасан БГ” ООД (“Администратор”, “Ние”) оценява важността нa поверителността на Вашите данни. Настоящата Политика за поверителност и бисквитки (“Политика”) съдържа информация относно целите и начините за използване на Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги (“Услуги”). Повече информация за нас и нашите Услуги можете да получите на нашия уебсайт с адрес www.vivasan.bg (“Уебсайт”)  

Лични данни са всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да узнаете как Ние събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент за защита на личните данни (“ОРЗЛД”) и Законът за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

1. Администратор
Администратор на лични данни е “Вивасан БГ“ ООД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 130354173, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. “Княз Александър Дондуков №49, ет. 1, ап. 1.

2. Как използваме личните Ви данни?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато:

 • се регистрирате в нашия Уебсайт
 • изпращате поръчка за избран от Вас продукт чрез нашия е-магазин;
 • ни изпращате запитване чрез формата за контакт;
 • получавате клиентска отстъпка за нашите продукти;
 • сте наш бизнес партньор;
 • използвате по друг начин нашите Услуги.
Вие разбирате и сте информирани, че предоставянето на някои от нашите Услуги изисква достъп до Ваши лични данни, като например изпълнението на направена от Вас поръчка.При покупка на продукти или услуги, Вие не ни предоставяте данни от банковите си, дебитни /кредитни карти. Плащанията с разплащателни банкови карти се извършват чрез ПОС или ВПОС терминал на Банка ДСК, чрез които се обменят необходимите данни с цел разрешаване на плащане и ние не получаваме, не обработваме и не съхраняваме такива данни в нашата система.
В таблицата по-долу са посочени категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

ЦелЛични данниПравно основаниеСрок за съхранение
Създаване на потребителски профил в  Уебсайта - Име,Фамилия
- Мейл адрес;
- телефон;
- адресна информация:
държава,област,град,
пощенски код, адрес.
Вашето съгласие        Личните данни от Вашият потребителски профил ще се съхраняват до момента, в който оттеглите своето съгласие чрез отправяне на искане за заличаване на личните Ви данни.
Изпълнение на изпратена от Вас поръчка - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
- Телефон;
- Адресна информация:
държава, област, град,
пощенски код, адрес.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Предоставяне на клиентска карта за отстъпка - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
- Телефон;
- Данни относно осъществени поръчки.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Участие в нашата мрежа от бизнес партньори - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
- Телефон;
- Данни относно реализирани продажби.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Отговаряне на Ваши запитвания, изпратени до нас чрез формата за контакт в Уебсайта - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, както и за защита на наши легитимни интереси. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите услуги - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
- IP адрес;
- Гео локация;
- Данни за трафик;
- Данни за бисквитки.
Вашето съгласие Личните данни, събирани чрез бисквитки и подобни технологии, ще бъдат обработвани до промяна на Вашите предпочитания за използване на бисквитки.
С цел да Ви изпращаме периодични нотификации относно други продукти и услуги, предлагани от Нас и нашите партньори. - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
Вашето съгласие Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация.
Записване за участие в уебинар, организиран от Администратора. - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
- Телефон;
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Осъществяване на връзка с Вас, поддържане на последователска база в социалните медии и предоставяне на достъп на нашите последователи до специални постове, публикации и материали в профилите ни в социалните медии (например Facebook, Instagram, Skype). - Име, фамилия;
- Мейл адрес;
- Телефон;
- Потребителско име/псевдоним и други данни от Вашите профили в социалните медии
Наши легитимни интереси. Личните данни ще бъдат обработвани до момента, в който спрете да ни следвате в социалните медии.
Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме основателна причина да ги използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма връзка с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това. Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на наше законово задължение или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъдем възпрепятствани в предоставянето на услугите ни към Вас. В такъв случай, би могло да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.
Предоставянето на информация, която не е абсолютно необходима за предоставяне на нашите Услуги, е изцяло по Ваша преценка. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Услугите или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.
Също така, възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон. Например, носители на счетоводна информация се съхраняват за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме ангажирани със защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на Услугите, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4. Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?
Ние не съхраняваме Вашите лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В случаите, в които извършваме пренос на лични данни към трета страна извън ЕИП, която не е предоставила адекватното ниво на защита на данните, Ние ше приложим необходимите мерки за опазване и гарантиране на сигурността.

5. Използваме ли бисквитки?
Ние използваме бисквитки. За тази цел Вие трябва да предоставите своето съгласие с клик върху бутона „Съгласен съм с използването на бисквитки”.

Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър, ако сте позволили това. Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация. Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които ипозлваме, в таблицата по-долу:

Вид бисквитки Цел
Cart-content Тази бисквитка запазва информация относно продуктите, добавени в кошницата за пазаруване. Тя е необходима за функционирането на Услугата и използването й не може да бъде отказано.
Language Тази бисквитка разпознава езика на посетителя. 
vivasan_language_code Тази бисквитка разпознава държавата на посетителя.
preview_permission_profile* Тази бисквитка запазва стандартните настройки на профила на посетителя. 
preview_permission_attributes* Тази бисквитка запазва стандартните настройки на атрибутите на посетителя. 
footer_preview_*  Тази бисквитка запазва стандартните настройки на профила на посетителя и атрибутите му. 
JSESSION Тази бисквитка гарантира, че техническата страна на сесията се записва. 
CTSESSION Тази бисквитка гарантира, че техническата страна на сесията се записва. 
Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf  Тези бисквитки се използват за събиране на информация за използването на нашите уебсайтове от посетителя. Всички данни, събрани чрез тези бисквитки, се събират анонимно, а не на базата на отделен потребител. Събраната информация включва броя на посетителите на даден сайт, откъде идват посетителите и кои страници са видели.
Вие разполагате с възможността да променяте предпочитанията си за използване на бисквитки по всяко време чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:
Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на нашия Уебсайт.

6. С кого споделяме Вашите лични данни?
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:
 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите Услуги
 • ова се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.
Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

7. Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашият Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

7. Линкове към уебсайтове на трети страни
Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашият Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

8. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които ни е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст.

9. Вашите права

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които ни е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст.

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане тук:

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично исканe тук:

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане тук:

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане тук:

Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане тук. Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон.

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане тук.

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

Администраторът ще отговари Вашето искане или ще Ви информира писмено за действията, предприети във връзка с искането, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията, за което ще бъдете надлежно уведомени.
10. Контролен орган

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е: Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/
11. Въпроси?

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на:
 • имейл адрес: dpo@vivasan.bg;
 • телефон: +359 2 953 27 78;
 • адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Ами Буе” №72, етаж 1, офис 8.

Възможно е да правим промени на настоящата политика в бъдеще. Последната актуална версия се публикува в нашия уебсайт.
Изтегли в PDF тук.

В сила от 2019 г.


© 2019 "Вивасан БГ" ООД | Всички права запазени.
vivasan

Нашите производители

За всички които се грижат за здравето си и поддържат естествената си красота.️ Фирма VIVASAN е изключителен представител на швейцарски заводи в България.
Cosval
Dr. Dünner
Elixan Aromatica
GelPell
Swifiss
Oswald